સાંસદ

1 min read

પ્રતિનિધિ /- સતીશ વસાવા ઝગડીયા DNSNEWS ભાજપના નેતા પુરુષોત્તમ રૂપાલા નું પૂતળું દહન કરી ક્ષત્રિય સમાજ દ્વારા વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં...

1 min read

શરૂઆતથી જ કોન્ટ્રાકટર દ્વારા માર્ગ ના કામમાં લાલીયાવાડી કરવામાં આવી રહી છે...પ્રતિનિધિ /- સતીશ વસાવા ઝગડીયા DNSNEWSજવાબદાર જિલ્લા વહીવટી તંત્ર...

1 min read

પ્રતિનિધિ / સતીશ વસાવા ઝગડીયા 13-09-23 ઝઘડિયા તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ માટે બે ઉમેદવારી પત્રો ભરાયા. પ્રમુખ પદની રેસમાં બીટીપી ના...

1 min read

પ્રતિનિધિ / સતીશ વસાવા ઝગડીયા 08-08-23 """ખાણ ખનીજ વિભાગના અધિકારીઓ પાસે સામ દામ દંડ ભેદ તથા નાણાકીય ગેર વ્યવહાર કરી...