Day: July 10, 2024

1 min read

*ભરૂચ જિલ્લાના ખેડૂતો પોતાના ખેતરમાં ડ્રોન ટેક્નોલોજીની મદદથી વિવિધ દ્રવ્યોનો છંટકાવ કરાવી શકશે* *ભરૂચ જિલ્લાના ખેડૂતોની ૫૩૩૪ એકર જમીન પર...

1 min read

_જૂનાગઢ રેન્જના આઈજી શ્રી નિલેશ જાજડીયા સાહેબ* તથા જૂનાગઢ જીલ્લા પોલીસ વડા શ્રી હર્ષદ મહેતા સાહેબ* દ્વારા જૂનાગઢ જીલ્લાના તમામ...

1 min read

જૂનાગઢ જિલ્લા lના વંથલી તાલુકાના નવલખી મુકામે વાઘેલા પરિવાર કર્મચારી ગ્રુપ દ્વારા વાઘેલા પરિવારના તેજસ્વી તારલાઓને સન્માનવા માટેનો એક સન્માન...

You may have missed