દુધદેરી

1 min read

તા.૨૪-૫-૨૦૨૧ નેત્રંગ,પ્રાપ્ત માહિત મુજબ વૈશ્વિક મહામારી કોરોના વાયરસના સંક્રમણથી જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત થઇ જવા પામ્યું છે,નિદૉષ લોકો કોરોના સંકમિત થવાથી મોતના...

You may have missed