દહેજના જોલવા તથા વાગરામાં એક જ રાત્રીમાં ATM મશીન ચોરી, તેને ગેસ કટર વડે કાપી, રોકડ રકમની ચોરી કરી તરખાટ મચાવનાર આંતરરાજ્ય “ગેંગ” નો પર્દાફાશ કરી, બનાસકાંઠા સોપારી કીંલીંગ તથા ATM ચોરીના ૦૩ ગુનાઓના કુલ ૦૫ આરોપીઓને કુલ કિંમત રૂપિયા ૨૦,૪૧,૬૫૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે ઝડપી પાડતી ભરૂચ ક્રાઇમ બ્રાંચ

Share to

દહેજના જોલવા તથા વાગરામાં એક જ રાત્રીમાં ATM મશીન ચોરી, તેને ગેસ કટર વડે કાપી, રોકડ રકમની ચોરી કરી તરખાટ મચાવનાર આંતરરાજ્ય “ગેંગ” નો પર્દાફાશ કરી, બનાસકાંઠા સોપારી કીંલીંગ તથા ATM ચોરીના ૦૩ ગુનાઓના કુલ ૦૫ આરોપીઓને કુલ કિંમત રૂપિયા ૨૦,૪૧,૬૫૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે ઝડપી પાડતી ભરૂચ ક્રાઇમ બ્રાંચ #bharuchpolice #GujaratPolice #bharuch @gujaratpolice_


Share to