આદ્યશક્તિ માં જગદંબાની ભક્તિના દિવ્ય પર્વ એવા નવરાત્રી દરમિયાન ટાઇગર એકતા ગૃપ દ્વારા તરસાડી ખાતે આયોજિત નવરાત્રી ગરબા મહોત્સવમાં ઉપસ્થિત રહી, માતાજીની પૂજા-અર્ચના સહ આશીર્વાદ મેળવવાનો અવસર પ્રાપ્ત થયો.

Share to

આદ્યશક્તિ માં જગદંબાની ભક્તિના દિવ્ય પર્વ એવા નવરાત્રી દરમિયાન ટાઇગર એકતા ગૃપ દ્વારા તરસાડી ખાતે આયોજિત નવરાત્રી ગરબા મહોત્સવમાં ઉપસ્થિત રહી, માતાજીની પૂજા-અર્ચના સહ આશીર્વાદ મેળવવાનો અવસર પ્રાપ્ત થયો.


Share to