ઝગડીયા તાલુકાના સીયાલી ગામે શેરડી ના ખેતરમાં દીપડી ના બચ્ચા મળી આવ્યા…

Share to

દીપડાના બે શિશુ માતા ક્યાંક દૂર ખોરાક માટે જતી રહેતા બે બાળ શિશુ છેલ્લા ત્રણ દિવસથી માતા વિના..


ઝગડીયા તાલુકાના સીયાલી ગામે રહેતા એક ખેડૂત ના શેરડી ના ખેતરમાં ખેડૂત ને બે નવજાત દીપડા ના બચ્ચા દેખા દેતા તેને ઝગડીયા વનવિભાગ ને જાણ કરી હતી.. જેથી ઝગડીયા વનવિભાગ સ્થળ ઉપર પોહચી નવજાત શિશુ ને વનવિભાગ ની કચેરી ઉપર લાવી તેઓ ને દૂધ પીવડાવ્યું હતું જે બાદ સતત વનવિભાગ ના કર્મચારીઓ દ્વારા તે દીપડી ને શોધવાની કાવાયત હાથ ધરવામાં આવી હતી પરંતુ છેલ્લા ત્રણ દિવસ થી બચ્ચા ને શેરડી ના ખેતર માં તેઓ ના સ્થાન ઉપર છોડી દીપડી ની રાહ જોવાઈ રહી છે અને પરિવાર નો મેળાપ થવાના પ્રયાસો હાથ ધરવામાં આવી રહ્યા છે પરંતું તેઓની માતા ક્યાંક દૂર ખોરાક ની શોધ માં જતી રહી હોઈ તેમ તેનો હજુ કોઈ પત્તો મળ્યો નથી જે બાદ વનવિભાગ પણ આ શિશુઓ ને ઝગડીયા કચેરી ખાતે લાવી તેઓ ને દૂધ પીવડાવી તેની સંભાળ રાખે છે અને બેવ નવજાત શિશુ હાલ સ્વસ્થ છે..ત્યારે વનવિભાગના કર્મચારીઓ તેની માતા ને સીયાલી ગામ અને તેની આજુબાજુ ના વિસ્તારમાં ખોરવાના પ્રયત્નો પણ હાલ ચાલુ છે ત્યારે હવે આ શિશુ ની માતા જલદીથી મળી જાય તો દીપડા ના બચ્ચા તેના માં પાસે વનવિભાગ મૂકી તેઓ નો મિલાપ કરાવે તેવી લોકો ને આશા સેવી રહ્યા છે …


Share to