રિપોર્ટર_વિજય વસાવા

1 min read

નેત્રંગ તાલુકામાં "વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ" નિમિત્તે વનવિભાગ તેમજ પર્યાવરણ પ્રેમીઓ દ્વારા "વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ"ની ઉજવણી કરવામાં આવી.પ્રાપ્ત માહિતી મુજબ કોરોના...

1 min read

માગૅ-મકાન વિભાગના જવાબદાર લોકો જજૅરીત પુલને જોવા ફરક્યા પણ નથી,  મોરીયાણા ગામની અમરાવતી નદી ઉપરનો પુલ ૩૭ વષૅ બન્યો નથી,ગમે...

1 min read

આદિવાસી સમાજમાં હજુ પણ માવવતા પરવારી નથી જેનું ઉદાહરરૂપ થવા ગામનાં આદિવાસી ગરીબ મહિલા એ બેસાડ્યું છે. આદિવાસીઓ નિખાલસ, ભોળા...

1 min read

કેલ્વીકુવા ગામના પુલની રેલીંગ-માટી પુરાણની માંગ કરતાં રહીશો,મામુલી ગફલતથી વાહન સીધું ખાડીમાં પડતા જીવ ગુમાવાનો વારો,જવાબદાર લોકોને કંઈ જ પડી...