રંગપુર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના ચીલીયાવાંટ ગામેથી કિ.રૂ.૮૭,૨૨૦/-નો ભારતીય બનાવટનો વિદેશી દારૂ ઝડપી પાડતી છોટાઉદેપુર લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ…..

Share toશ્રી સંદીપસિંહ પોલીસ મહાનિરીક્ષક વડોદરા વિભાગ, વડોદરાનાઓ તથા શ્રી આર.વી.ચુડાસમા ઇન્ચાર્જ પોલીસ અધિક્ષકશ્રી છોટાઉદેપુર નાઓએ સુચના અને માર્ગદર્શન આપેલ કે દારૂ બંધીના કાયદાનો કડક અમલ થાય તે મુજબ કાર્યવાહી કરવા સારૂ જીલ્લાના તમામ થાણા અધિકારીશ્રી તથા તમામ શાખા ઇન્ચાર્જશ્રી નાઓને પ્રોહીની ગેરકાયદેસર પ્રવુતી/હેરાફેરી સદંતર રીતે નેસ્ત-નાબુદ થાય તે રીતેની સુચના કરેલ….

જે અન્વયે શ્રી વી.એસ.ગાવિત પોલીસ ઇન્સ્પેકટર લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ છોટાઉદેપુરનાઓ એલ.સી.બી સ્ટાફના પોલીસ માણસો સાથે રંગપુર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં પેટ્રોલીંગમાં હતા દરમ્યાન ખાનગી બાતમીદાર થકી બાતમી હકીકત મળેલ જે હકીકત આધારે ચીલીયાવાંટ ગામ કાહણી ફળીયા ખાતે રહેતા નવીનભાઇ નરપતભાઇ રાઠવા રહે.ચિલિયાવાંટ કાહણી ફળીયા,તા.જી.છોટાઉદેપુર નાઓના બ્જા ભોગવટાના મકાનમાંથી ભારતીય બનાવટનો વિદેશી દારૂ કુ.કિ.રૂ.૮૭,૨૨૦/- નો મુદામાલ ઝડપી પાડી પ્રોહીનો ગણનાપાત્ર કેશ શોધી કાઢી રંગપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો રજીસ્ટર કરાવી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવેલ છે.

ઈમરાન મન્સુરી બોડેલી છોટા ઉદેપુર


Share to