પાનોલી પો.સ્ટે. વિસ્તારમાં ને.હા.નં ૪૮ પર આવેલ સર્વોતમ હોટલ પાર્કીંગમાંથી ભારતીય બનાવટના વિદેશી દારૂનો કુલ

Share to

પાનોલી પો.સ્ટે. વિસ્તારમાં ને.હા.નં ૪૮ પર આવેલ સર્વોતમ હોટલ પાર્કીંગમાંથી ભારતીય બનાવટના વિદેશી દારૂનો કુલ કી.રૂ. ૪૭,૬૬,૪૦૦/- નો મુદ્દામાલ ઝડપી પાડી પ્રોહિબીશનનો ગણનાપાત્ર કેશ શોધી કાઢતી ભરૂચ લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ #bharuchpolice #GujaratPolice #bharuch @gujaratpolice_


Share to

You may have missed