*સત્યમેવ જયતે* *નવજીવન ન્યૂઝના પત્રકાર તુષાર બસીયા વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધનાર પીઆઈ રાઠોડની સુરતથી રાજકોટ ગ્રામ્યમાં મોકલી દેવાયા*

Share to

સત્યમેવ જયતે

નવજીવન ન્યૂઝના પત્રકાર તુષાર બસીયા વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધનાર પીઆઈ રાઠોડની સુરતથી રાજકોટ ગ્રામ્યમાં મોકલી દેવાયા


Share to

You may have missed