રાજપારડીના પો.સ્ટે. વિસ્તારમાં રૂંઢ ગામની સીમના ખેતરમાં ડોમેસ્ટીક ગેસની બોટલમાંથી ગેસની ચોરી કરતી ગેંગનો પર્દાફાશ કરી કુલ કિંમત રૂ. ૬,૦૩,૬૯૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે ત્રણ આરોપીઓને ઝડપી પાડતી લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ ભરૂચ #bharuchpolice #GujaratPolice #bharuch @gujaratpolice_

Share to

રાજપારડીના પો.સ્ટે. વિસ્તારમાં રૂંઢ ગામની સીમના ખેતરમાં ડોમેસ્ટીક ગેસની બોટલમાંથી ગેસની ચોરી કરતી ગેંગનો પર્દાફાશ કરી કુલ કિંમત રૂ. ૬,૦૩,૬૯૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે ત્રણ આરોપીઓને ઝડપી પાડતી લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ ભરૂચ #bharuchpolice #GujaratPolice #bharuch @gujaratpolice_


Share to

You may have missed