માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજીએ તેમના નિવાસસ્થાને અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ શ્રી જો બાઇડેનનું સ્વાગત કર્યું તેમજ G20 અંતર્ગત દ્વિપક્ષીય બેઠક યોજી વિવિધ મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરી.

Share to

માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજીએ તેમના નિવાસસ્થાને અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ શ્રી જો બાઇડેનનું સ્વાગત કર્યું તેમજ G20 અંતર્ગત દ્વિપક્ષીય બેઠક યોજી વિવિધ મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરી.

#G20India


Share to

You may have missed