November 29, 2023

જખૌના પિંગલેશ્વર વિસ્તારમાંથી ચરસ અને વિસ્ફોટક સેલ જેવી વસ્તુ મળી…

Share to

કચ્છ

સ્ટેટ આઈબી,NIU અને જખૌ પોલીસને પેટ્રોલિંગ દરમિયાન 10 ચરસના પેકેટ મળ્યા…


સ્ટેટ આઈબી એને NIU ને એક વિસ્ફોટક સેલ જેવી વસ્તુ મળી આવી…

હાલ એજન્સીઓ દ્વારા દરિયાઈ વિસ્તારમાં વધુ તપાસ હાથ ધરાઈ…


Share to