બોડેલીમાં ભારી પવન ફુંકાયો રોડ પર ધૂળની ડમરીઓ ઉડી

Share toબોડેલીમાં ભારી પવન ફુકાતા રોડ પર ધૂળની ડમરીઓ ઉડી

રોડ પર ધૂળ ની ડમરીઓ ઉડતા વાહન ચાલકોને મુશ્કેલી

અચાનક સાંજના સમયમાં બોડેલીમાં આવ્યો વાતાવરણમાં પલટો

વાદળ છાયા વાતાવરણ વચ્ચે ભારી પવન ફૂંકાયો


ઇમરાન મન્સૂરી બોડેલી છોટાઉદેપુર


Share to