નેત્રંગ પોલીસે દેશી દારૂ વેચનાર ૧ પુરુષ અને ૯ મહિલા બુટલેગરો ને ઝડપીલઇ કુલ્લે રૂપિયા ૭૦૦/= નો મુદામાલ જપ્ત

Share toનેત્રંગ પોલીસે દેશી દારૂ નુ વેચાણ કરનાર એક પુરુષ સહિત નવ મહિલા બુટલેગરો ને ઝડપીલઇ કાયદેસર ની કાયઁવાહી કરી અટકાયત કરી કુલ્લે રૂપિયા સાતસો નો મુદામાલ જપ્ત કરતા  દેશી દારૂ નુ વેચાણ કરનારા બુટલેગરો મા ફફડાટ ફેલાઇ જવા પામ્યો છે.
તો બીજી તરફ નેત્રંગ પંથક મા લગ્નસરાની સિઝન ચાલતી હોઇ જેને,લઇ ને વિદેશ દારૂ નુ વેચાણ નગર સહિત ગામેગામ વેચાણ થતુ હોવાનુ પ્રજામા ચચાઁઇ રહ્યુ છે.
નેત્રંગ પોલીસ સ્ટેશન ના પીએસઆઇ કે,એન, વાધેલા ના માગઁદશઁન હેઠળ પોલીસ સ્ટાફ થકી અલગ અલગ બીટ વિસ્તારોમા રેડ કરી દેશી દારૂ નુ ખુલ્લેઆમ વેચાણ કરનારા બુટલેગરો પર તવાઈ બોલાવી છપા મારી કરી દસ જેટલા બુટલેગરોને ઝડપી લીધા છે. જેમા (૧) શુકલ અમલાભાઈ વસાવા ૩ લિ. દેશી દારૂ ( રહે દેશમુખ ફળીયુ નેત્રંગ) (૨) ગીતાબેન સતિષભાઈ વસાવા, દેશી દારૂ ૪ લિ. ( રહે દેશમુખ ફળીયુ નેત્રંગ. ) (૩) અનીતા ગુલાબભાઈ વસાવા, દેશી દારૂ ૨ લિ ( રહે ઉમરખડા) (૪) લલિતા છત્રસીંગ વસાવા, દેશી દારૂ. (રહે નિશાળ ફળીયુ વાલપોર) (૫) સોમી ભયજીભાઈ વસાવા, દેશી દારૂ ૪ લિ ( ડેબાર) (૬) મોગરા રાકેશભાઈ વસાવા, દેશી દારૂ ૩ લિ ( રહે ઓફિસ ફળીયુ કંબોડીયા ) (૭) ગીતા શૈલેષભાઈ વસાવા દેશી દારૂ ૩ લિ ( રહે પોષ્ટ ઓફિસ ફળીયુ કંબોડીયા) (૮) ગંગા સતિષભાઈ વસાવા, દેશી દારૂ ૪ લિ. (રહે નવીવસાહત ફળયુ મોરીયાણા ) (૯) રેવા લાલજી વસાવા દેશી દારૂ ૩ લિ, ( રહે ખાખરીયા ફળીયુ સજનવાવ ) (૧૦) નમઁદા નરપતભાઈ વસાવા, દેશી દારૂ ૪ લિ  ( રહે સામરપાડા ફળીયુ બિલોઠી ) પોલીસે તમામ ની સામે કાયદેસર ની કાયઁવાહી કરી અટકાયતી પગલા ભરી કુલ્લે રૂપિયા સાતસો નો મુદામાલ જપ્ત કરેલ છે.


*વિજય વસાવા નેત્રંગ*


Share to