December 11, 2023

બોડેલી થી જેતપુરપાવી નેશનલ હાઈવે 56 ની મરામતની ચાલતી કામગીરી નું નિરીક્ષણ છોટાઉદેપુર જિલ્લા કલેકટર સ્તુતિ ચારણ દ્વારા કરવામાં આવ્યું

Share toછોટાઉદેપુર જિલ્લા કલેક્ટર સ્તુતિ ચારણ દ્વારા જેતપુરપાવી થી બોડેલી નેશનલ હાઇવે મરામતની ચાલતી કામગીરી આકસ્મિક કામગીરીનું નિરીક્ષણ કરી રા.ધોરી માર્ગના અધિકારીશ્રીઓને તાત્કાલિક કામગીરી પૂર્ણ કરવા સૂચના છોટાઉદેપુર જિલ્લા કલેક્ટર સ્તુતિ ચારણ દ્વારા કરવામાં આવી હતી
આજ રોજ જેતપુરપાવી થી બોડેલી નેશનલ હાઈવેની મરામતની ચાલતી કામગીરી નું નિરીક્ષણ છોટાઉદેપુર જિલ્લા કલેકટર સ્તુતિ ચારણ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું અને તાત્કાલિક કામગીરી પૂર્ણ કરવા માટે સૂચન કરવામાં આવ્યું હતું

ઈમરાન મન્સૂરી બોડેલી છોટા ઉદેપુર


Share to

You may have missed