ભરૂચ શહેર જંબુસર બાયપાસ નજીક સબર કોમ્પલેક્ષમાંથી દેહવેપારનો સંચાલન કરતી એક મહિલા સહીત ત્રણ પુરૂષોને ઝડપી પાડતી “ભરૂચ શહેર “બી” ડીવીઝન પોલીસ

Share to

ભરૂચ શહેર જંબુસર બાયપાસ નજીક સબર કોમ્પલેક્ષમાંથી દેહવેપારનો સંચાલન કરતી એક મહિલા સહીત ત્રણ પુરૂષોને ઝડપી પાડતી “ભરૂચ શહેર “બી” ડીવીઝન પોલીસ @gujaratpolice_


Share to

You may have missed