December 8, 2023

વાલીયા પો.સ્ટે ના લગ્ન કરાવવાની લાલચ આપી વિશ્વાસઘાત કરતી ગેંગનો ૦૩ વર્ષથી નાસતા-ફરતા મુખ્ય સુત્રધારને ઝડપી પાડતી પેરોલ ફર્લો સ્કોડ ભરૂચ

Share to

વાલીયા પો.સ્ટે ના લગ્ન કરાવવાની લાલચ આપી વિશ્વાસઘાત કરતી ગેંગનો ૦૩ વર્ષથી નાસતા-ફરતા મુખ્ય સુત્રધારને ઝડપી પાડતી પેરોલ ફર્લો સ્કોડ ભરૂચ @gujaratpolice_


Share to

You may have missed