વાલીયા નાં રુદ્રાક્ષ રેસીડેન્સી માં માંથી શંકાસ્પદ દેશી દારૂ બનવાના ગોળ નાં ડબ્બા સાથે એક મારુતિ વાન જપ્ત કર્યા,

Share to
અનેક ગુના નોંધાયા પછી પણ ખુલ્લે આમ ધંધો ચલાવતા વ્યક્તિ ને કોણ છાવરી રહીયુ છે..?

શું અહીં પણ સેટિંગ સેટિંગ ચાલે છે કે કેમ …….?ભરૂચ જિલ્લામાં ઇંગ્લિશ દારૂ જ નહિ પરંતું દેશી દારૂ નો પણ મોટા પાયે વેચાણ કરવા માં આવી રહિયું હોય એમ કરીએ તો નવાઈ નહી, ત્યારે હાલ ગેરકાયદેસર રીતે દેશી દારૂ બનવા માટે મહુડા, ફટકડી,નવસાર સહિત અખાદ્ય ગોળના જથ્થાનું વાલીયા, ઝઘડિયા, રાજપારડી, સહિત નેત્રંગ ની બજાર માં પણ ધૂમ વેચાણ થઈ રહ્યું છે, ત્યારે આજ રોજ વાલીયા પોલિસ દ્વારા વાલિયા ગામની રુદ્રાક્ષ રેસિડેન્સીમાં રહેતો ગોપાલ ભોમરાજ રૂપાજી ગુર્જર નામ ઘર આંગણે થી મારુતિ સુઝુકી વાન જેનો નંબર GJ 16 CB 8840 માંથી શંકાસ્પદ દેશી દારૂ બનવાના અખાદ્યગોળ નાં 6 ડબ્બા સાથે જપ્ત કરી આગળ ની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી,

જ્યારે બીજી તરફ આજ ગોપાલ ભોમરાજ રૂપાજી ગુર્જર નામ માં વ્યક્તિ નાં ત્રણ જેટલા ગોડાઉન નેત્રંગ માં એ.પી.એમ.સી માં હોય અને ભૂતકાળ માં પણ આજ વ્યક્તિ પર અનેક કેશ નેત્રંગ પોલિસ સ્ટેશન માં દાખલ કરવા માં આવા હતા, અને નેત્રંગ ની બજાર માં એક દુકાન માંથી અખાદ્ય ગોળ સાથે પકડવા માં આવ્યા હતા,

ત્યારે સવાલ છે કે આટલા કેશ અને ગુના નોધાયા પાછી પણ આ વ્યક્તિ દ્વારા ખુલ્લે આમ ધંધો ચાલવા માં આવે છે તો કોણ કોણ લાલુ છે જે આવા વ્યક્તિ ને છાવર વાનું કામ કરે છે, શુ ઉચ્ચપોલિસ અધિક્ષક કોય કાર્યવાહી કરશે કે કેમ એ જોવું રહિયુ,


Share to

You may have missed