February 20, 2024

છેલ્લા ૦૩ વર્ષથી વાલીયા પો.સ્ટેના છેતરપીંડીના ગુનામાં નાસતા-ફરતા આરોપીને ઝડપી પાડતી પેરોલ ફર્લો સ્કોડ ભરૂચ @gujaratpolice_

Share to

છેલ્લા ૦૩ વર્ષથી વાલીયા પો.સ્ટેના છેતરપીંડીના ગુનામાં નાસતા-ફરતા આરોપીને ઝડપી પાડતી પેરોલ ફર્લો સ્કોડ ભરૂચ @gujaratpolice_


Share to

You may have missed