February 21, 2024

સુર સમ્રાટ અને સંતવાણી નો સાચો હીરલો , સંતવાણી ને માત્ર ગુજરાત કે ભારત પૂરતો નહિ પરંતુ દેશ વિદેશમાં જેમની રાહ જોઈ ભજનપ્રેમી બેઠતા અને તમામના દિલોમાં રાજ કરનાર લક્ષ્મણ બાપુ ની ખોટ હંમેશા વર્તાશે. પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા તેમના દિવ્ય આત્માને શાંતિ આપે એવી પ્રાથના.

Share to

સુર સમ્રાટ અને સંતવાણી નો સાચો હીરલો , સંતવાણી ને માત્ર ગુજરાત કે ભારત પૂરતો નહિ પરંતુ દેશ વિદેશમાં જેમની રાહ જોઈ ભજનપ્રેમી બેઠતા અને તમામના દિલોમાં રાજ કરનાર લક્ષ્મણ બાપુ ની ખોટ હંમેશા વર્તાશે. પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા તેમના દિવ્ય આત્માને શાંતિ આપે એવી પ્રાથના.


Share to