જૂનાગઢ ના માળીયા હાટીના માં. અપહરણના ગુન્હામાં છેલ્લા બે વર્ષથી નાસતા-ફરતા આરોપી હરેશ દેવરાજ રબારીને પકડી પાડતી ક્રાઇમ બ્રાન્ચ, જૂનાગઢ

Share to


જૂનાગઢ રેન્જનાં નાયબ પોલીસ મહાનિરીક્ષક  નિલેશ જાજડીયા સાહેબની સૂચના તેમજ પોલીસ અધિક્ષક  હર્ષદ મહેતા સાહેબના સીધા માર્ગદર્શન હેઠળ જૂનાગઢ જિલ્લાના અલગ- અલગ પોલીસ સ્ટેશનના ગુન્હાના નાસતા-ફરતા આરોપીઓને શોધી કાઢી તેઓ વિરૂધ્ધ કાયદે સની કાર્યવાહી કરવાની સૂચના તેમજ આગામી સમયમાં લોકસભા સામાન્ય ચુંટણી-૨૦૨૪ યોજાનાર હોય. જે અન્વયે ડી.જી.પી. સાહેબ ગાંધીનગર દ્વારા નાસતા-ફરતા આરોપીઓને અટક કરવા સારૂ સમગ્ર ગુજરાત રાજયમાં નાસતા ફરતા આરોપી અટક કરવા ખાસ ઝુંબેશનુ આયોજન કરવામાં આવેલ છે. જે અન્વયે કાઈમ બ્રાન્ચ, જૂનાગઢના પો.ઇન્સ. જે.જે.પટેલના માર્ગદર્શન હેઠળ કાઈમ બ્રાન્ચના પો.સ.ઈ. ડી.કે.ઝાલા તથા પો.સ્ટાફના માણસો સતત પ્રયત્નશીલ હોય. દરમ્યાન પો.હેડ કોન્સ. ઇન્દ્રજીતસિંહ ઝાલા, આઝાદસિંહ સિસોદીયા તથા પેરોલ ફર્લો સ્કોડના પો.કો. દિપકભાઈ બડવા નાઓને સંયુક્તમાં ખાનગી રાહે બાતમી હકિકત મળેલ કે, જૂનાગઢ જિલ્લાના માળીયા હાટીના પો.સ્ટે. ગુ.૨. આઇ.પી.સી.કલમ મુજબના ગુન્હાના કામે છેલ્લા બે વર્ષથી નાસતો ફરતો આરોપી આરોપી હરેશ દેવરાજ રબારી રહે. જુનાગઢ વાળો હાલ ભુતનાથ ફાટક પાસે ઉભેલ હોવાની હકિકત આધારે તપાસ કરતા આરોપી મળી આવતા પકડી પાડી હસ્તગત કરી માળીયા(ઠા) પો.સ્ટે. ઉપરોકત ગુન્હાન કામે અટક ક૨વા સારૂ સોપવામાં આવેલ

જૂનાગઢ  ક્રાઇમ બ્રાન્ચ, જૂનાગઢના પો.ઈન્સ. જે.જે.પટેલ તથા પો.સ.ઈ.થી ડી.ડે.ઝાલા તથા પો.હેડ ડોન્સ. ઈન્દ્રજીતસિંહ ઝાલા, આઝાદસિંહ સિસોદીયા તથા પેરોલ ફર્લો સ્કોડના પો.ડો. દિપકભાઈ બડવા વિ. પો.સ્ટાફએ અપહરણ કરનાર ગુન્હાના આરોપી
હરેશ દેવરાજ કરમટા, રબારીને
લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચએ પકડી પાડયો હતો

મહેશ કથિરીયા
બ્યુરો ચીફ જૂનાગઢ
દૂરદર્શી ન્યુઝ


Share to