February 22, 2024

વાલીયા પો.સ્ટે. વિસ્તારમાં આવેલ વિઠ્ઠલ ગામની સીમમાંથી કેબલ ચોરી થયેલ જે કેબલ ચોરીના ગુનામાં સવા વર્ષથી નાસતા ફરતા આરોપીને વાલીયા ખાતે આવેલ સીલુડી ચોકડી ખાતેથી ઝડપી પાડતી લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ ભરૂચ

Share to

વાલીયા પો.સ્ટે. વિસ્તારમાં આવેલ વિઠ્ઠલ ગામની સીમમાંથી કેબલ ચોરી થયેલ જે કેબલ ચોરીના ગુનામાં સવા વર્ષથી નાસતા ફરતા આરોપીને વાલીયા ખાતે આવેલ સીલુડી ચોકડી ખાતેથી ઝડપી પાડતી લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ ભરૂચ
@gujaratpolice_


Share to

You may have missed