આજે લોકસભા ચૂંટણી અંતર્ગત શીલજ પ્રાથમિક શાળા ખાતે મતદાન કર્યું.

Share toઆપ સૌ પણ મતદાનની પવિત્ર ફરજ નિભાવી લોકતંત્રને વધુ સુદૃઢ બનાવવામાં યોગદાન આપશો.C M ભુપેન્દ્ર પટેલ


Share to