જૂનાગઢ એ ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનના પ્રદીપ ચોકી તથા ધરાનગરના critical અને vulnerable બુથ વિસ્તારમાં બીએસએફ ,QRT તથા એસઆરપી ના જવાનો સાથે ફૂટ પેટ્રોલિંગ કરવામાં આવ્યું

Share to

જૂનાગઢ એ ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનના પ્રદીપ ચોકી તથા ધરાનગરના critical અને vulnerable બુથ વિસ્તારમાં બીએસએફ ,QRT તથા એસઆરપી ના જવાનો સાથે ફૂટ પેટ્રોલિંગ કરવામાં આવ્યું


મહેશ કથિરીયા
બ્યુરો ચીફ જૂનાગઢ
દૂરદર્શી ન્યુઝ


Share to

You may have missed