જૂનાગઢ માં લોકસભા સામાન્ય ચુંટણી 2024 અંતર્ગત જૂનાગઢ તાલુકા પોલીસ સ્ટેશન . વિસ્તારમાં પોલીસ અધીક્ષક હર્ષદ મહેતા દ્વારા બુથની વિઝીટ કરી પોલીસ અધિકારીશ્રીઓને કાયદો અને વ્યવસ્થાની પરિસ્થિતિ જળવાય રહે તે માટે જરૂરી સૂચનાઓ આપવામાં આવેલ

Share to

જૂનાગઢ માં લોકસભા સામાન્ય ચુંટણી 2024 અંતર્ગત જૂનાગઢ તાલુકા પોલીસ સ્ટેશન . વિસ્તારમાં પોલીસ અધીક્ષક  હર્ષદ મહેતા દ્વારા બુથની વિઝીટ કરી પોલીસ અધિકારીશ્રીઓને કાયદો અને વ્યવસ્થાની પરિસ્થિતિ જળવાય રહે તે માટે જરૂરી સૂચનાઓ આપવામાં આવેલ

મહેશ કથિરીયા
બ્યુરો ચીફ જૂનાગઢ
દૂરદર્શી ન્યુઝ


Share to