ગુજરાત ના ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી શ્રી Shankersinh Vaghela જી સાથે શુભેચ્છા મુલાકાત સાથે બાપ પાર્ટીના ભરૂચ લોકસભા ના ઉમેદવાર Dilip Vasava અને આગેવાનો શ્રી રાજુભાઇ વસાવા,શ્રી કિશોરભાઈ વસાવા, Ambalal Jadav શ્રી વિજયભાઈ વસાવા તથા ભરૂચ જિલ્લા ના સહકારી આગેવાન શ્રી સંદીપ માંગરોલા Sandeep Mangrola

Share to

ગુજરાત ના ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી શ્રી Shankersinh Vaghela  જી સાથે શુભેચ્છા મુલાકાત સાથે બાપ પાર્ટીના ભરૂચ લોકસભા ના ઉમેદવાર Dilip Vasava   અને આગેવાનો શ્રી રાજુભાઇ વસાવા,શ્રી કિશોરભાઈ વસાવા, Ambalal Jadav  શ્રી વિજયભાઈ વસાવા તથા ભરૂચ જિલ્લા ના સહકારી આગેવાન શ્રી સંદીપ માંગરોલા Sandeep Mangrola


Share to