દક્ષિણ ગુજરાતના માર્ગો માટે મોટા સમાચાર

Share to

  1. દિલ્હી-મુંબઈ એક્સપ્રેસ વેનો વડોદરા-ભરૂચ વિભાગ પૂર્ણ થયો


🔹લંબાઈ : 86 કિમી
🔹PM મોદી આવતીકાલે તેનું ઉદ્ઘાટન કરશે
🔹હવે ગુજરાતના મોટા શહેરો- અમદાવાદ, નડિયાદ, આણંદ, વડોદરા, ભરૂચ અને અંકલેશ્વર વિશ્વ કક્ષાના એક્સપ્રેસવે દ્વારા જોડાયેલા છે.
2. PM મોદી ભરૂચ-દહેજ એક્સપ્રેસ વે નો શિલાન્યાસ પણ કરશે.


Share to