છોટા ઉદેપુર ના ઘેલવાટ ખાતે ” જનજાતિય ગૌરવ દિવસની ઉજવણી અને વિકસિત ભારત સંકલ્પ યાત્રાનો શુભારંભ કરવામાં આવ્યો.

Share toઆજરોજ માન.નાયબ મુખ્ય દંડક શ્રી રમણભાઈ સોલંકીના વરદ હસ્તે સ્વામિનારાયણ હોલ, ઓફ ઘેલવાટ, છોટાઉદેપુર ખાતે ” જનજાતિય ગૌરવ દિવસની ઉજવણી અને વિકસિત ભારત સંકલ્પ યાત્રાનો શુભારંભ કરવામાં આવ્યો.


ઈમરાન મન્સૂરી બોડેલી છોટા ઉદેપુર


Share to