ભરૂચ શહેર મારવાડી ટેકરા ખાતે ખંઢેર મકાનમાંથી તથા અલગ અલગ-૪ જ્યુપીટર મોપેડમાંથી ભારતીય બનાવટના વિદેશી દારૂ મળી કુલ કિંમત રૂપિયા ૩,૦૬,૯૭૦/- મુદ્દામાલ સાથે પ્રોહી બુટલેગરને ઝડપી પાડતી ભરૂચ લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ

Share to

ભરૂચ શહેર મારવાડી ટેકરા ખાતે ખંઢેર મકાનમાંથી તથા અલગ અલગ-૪ જ્યુપીટર મોપેડમાંથી ભારતીય બનાવટના વિદેશી દારૂ મળી કુલ કિંમત રૂપિયા ૩,૦૬,૯૭૦/- મુદ્દામાલ સાથે પ્રોહી બુટલેગરને ઝડપી પાડતી ભરૂચ લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ @gujaratpolice_


Share to

You may have missed