November 29, 2023

ચંદ્ર પર ભારતનો જય હો!ભારતનું ચંદ્રયાન-3 આજે 6:04 કલાકે દક્ષિણ ધ્રુવ પર ઉતરશેમિશન ચંદ્રયાન-3 પર 615 કરોડ રૂપિયાનો થયો ખર્ચ બાર્બી, ઓપનહેમર, ઈન્ટરસ્ટેલર અને આદિપુરુષથી પણ ઓછું બજેટ

Share to

ચંદ્ર પર ભારતનો જય હો!

ભારતનું ચંદ્રયાન-3 આજે 6:04 કલાકે દક્ષિણ ધ્રુવ પર ઉતરશે
મિશન ચંદ્રયાન-3 પર 615 કરોડ રૂપિયાનો થયો ખર્ચ
બાર્બી, ઓપનહેમર, ઈન્ટરસ્ટેલર અને આદિપુરુષથી પણ ઓછું બજેટ


Share to