જૂનાગઢ પોલીસ દ્વારા લોકસભા સામાન્ય ચૂંટણી અંતર્ગત ફ્લેગ માર્ચ પેરા મીલેટરી સાથે ફૂટ પેટ્રોલિંગ કરવામાં આવ્યું

Share toજુનાગઢ તાલુકા પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા લોકસભા સામાન્ય ચૂંટણી 2024 અંતર્ગત  સંવેદનશીલ વિસ્તારમાં ફ્લેગ માર્ચ કરી ફુટ પેટ્રોલીંગ કરવામાં આવેલ તેમજ જિલ્લાના અન્ય તાલુકાઓ ભેસાણ પોલીસ સ્ટેશનના સંવેદનશીલ વિસ્તારમાં ફ્લેગ માર્ચ ફૂટપેટ્રોલિંગ કર્યું અને માંગરોળ મરીન દ્વારા પણ સંવેદનશીલ વિસ્તારમાં પેરા મીલેટરી  સાથે ફૂટ પેટ્રોલિંગ કરવામાં આવ્યું

મહેશ કથિરીયા
બ્યુરો ચીફ જૂનાગઢ
દૂરદર્શી ન્યુઝ


Share to

You may have missed