અંકલેશ્વર GIDC વિસ્તારમાંથી હાઇવા ટ્રક ચોરી કરી લઇ જતાં બે ઇસમોને હાઇવા ટ્રક સહિત ત્રણ મોબાઇલ મળી કુલ્લે કિંમત રૂપિયા ૧૦,૧૦,૫૦૦/- નો મુદ્દામાલ વાહન ચેકિંગ દરમ્યાન ઝડપી પાડતી નેત્રંગ પોલીસ

Share to

અંકલેશ્વર GIDC વિસ્તારમાંથી હાઇવા ટ્રક ચોરી કરી લઇ જતાં બે ઇસમોને હાઇવા ટ્રક સહિત ત્રણ મોબાઇલ મળી કુલ્લે કિંમત રૂપિયા ૧૦,૧૦,૫૦૦/- નો મુદ્દામાલ વાહન ચેકિંગ દરમ્યાન ઝડપી પાડતી નેત્રંગ પોલીસ #bharuchpolice #GujaratPolice #bharuch @gujaratpolice_


Share to