લાભાર્થીઓ સરકારની યોજનાથી ખુશ છે.જે બદલ સરકારશ્રીનો આભાર પ્રગટ કર્યો

Share to139- વડીવાડા બૂથમાં પદાધિકારી કાર્યકર્તાઓ સાથે લાભાર્થી સંપર્ક અભિયાનમાં લાભાર્થીઓને સંપર્ક દ્વારા મળવાનું થયું.લાભાર્થીઓ સરકારની યોજનાથી ખુશ છે.જે બદલ સરકારશ્રીનો આભાર પ્રગટ કર્યો હતો..
139- વડીવાડા બૂથમાં પદાધિકારી કાર્યકર્તાઓ સાથે લાભાર્થી સંપર્ક અભિયાનમાં લાભાર્થીઓને સંપર્ક દ્વારા મળવાનું થયું.લાભાર્થીઓ સરકારની યોજનાથી ખુશ છે.જે બદલ સરકારશ્રીનો આભાર પ્રગટ કર્યો ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકરો દ્વારા ઘરે ઘરે જઈને લાભાર્થી સંપર્ક અભિયાન ચલાવવામાં આવી રહ્યું છે

ઈમરાન મન્સૂરી બોડેલી છોટાઉદેપુર


Share to