નૂતન વર્ષનાં સપરમા દિવસે ધારાસભ્યના નિવાસ સ્થાને સ્વજનો, મિત્રો, કાર્યકર્તાશ્રીઓએ શુભેચ્છા મુલાકાત લીધી.

Share toછોટાઉદેપુરના ધારાસભ્ય રાજેન્દ્રસિંહ મોહનસિંહ રાઠવા અને તેમના પિતાશ્રી છોટાઉદેપુર ના પૂર્વ ધારાસભ્ય મોહનસિંહ રાઠવા ના ત્યાં તેમના નિવાસસ્થાને વર્ષોથી નવા વર્ષના દિવસે ખૂબ મોટી સંખ્યામાં આજુબાજુના વિસ્તારના ગ્રામજનો તેઓની શુભેચ્છા મુલાકાત લેવા માટે આવતા હોય છે ત્યારે આ વર્ષે પણ ખૂબ મોટી સંખ્યામાં તેઓના નિવાસસ્થાને આજુબાજુ વિસ્તારમાંથી ગ્રામજનો બહુ મોટી સંખ્યામાં આવ્યા હતા અને પૂર્વ ધારાસભ્ય મોહનસિંહ રાઠવા અને હાલના છોટાઉદેપુરના ધારાસભ્ય શ્રી રાઠવા એ સૌ કાર્યક્રમ કરો અને ગ્રામજનોને શુભેચ્છા મુલાકાત કરી હતી અને નૂતન વર્ષ સૌનાં જીવનમાં શાંતિ, સુખાકારી, સમૃદ્ધિ લઇને આવે એવી શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી

ઈમરાન મન્સૂરી બોડેલી છોટા ઉદેપુર


Share to

You may have missed