આપ સૌ મિત્રોને દિવાળી ની શુભકામનાઓદિવાળીનાં તમામ દિવસોમાં દવાખાનુ ચાલુ રહેશે

Share to


ફકત બેસતુ વષઁ અને ભાઈબીજનાં દિવસે બપોર પછી બંધ રહેશે તેમાં પણ ઈમરજન્સી કેસમાં 9925044151 કોલ કરીને સેવા મેળવી શકાસે
ઓપીડી સમય:-
સવારે – ૦૯:૦૦ થી બપોર ના -૦૧:૦૦
સાંજે :- ૦૪ -૦૦ થી સાંજના ૦૭-૦૦ સુધી
ડો.જયદીપસિંહ ચાવડા
શ્રી રંગ કલીનીક
શ્રી કોમ્પલેક્ષ, ચાર રસ્તા , નેત્રંગ


Share to

You may have missed