બોડેલી ઢોકલીયા મુસ્લિમ સમાજ ના આગ્રણીઓ દ્વારા રથયાત્રામાં  આવી રહેલ ભક્તોને ઠંડા પીણા અને નાસ્તો આપી સ્વાગત કર્યું

Share to


બોડેલીના ઢોકલીયા વિસ્તારમાં ભગવાન જગન્નાથજીની યાત્રામાં જોડાયેલા શ્રદ્ધાળુઓને મુસ્લિમ સમાજ દ્વારા ઠંડા પાણીની અને નાસ્તાની વ્યવસ્થા કરી

બોડેલી મુસ્લિમ સમાજ દ્વારા દર વર્ષે ભગવાન જગન્નાથની યાત્રા નું સ્વાગત કરવામાં આવે છે અને ઠંડા પીણા નું આયોજન કરવામાં આવે છે

ઈમરાન મન્સુરી બોડેલી છોટાઉદેપુર


Share to

You may have missed