*નલિયા હોથીવાંઢ મરીન કમાન્ડો ફોર્સ ની ટીમ દર વર્ષે પોતાના જીવ ના જોખમે પુર આવે  કે વાવાઝોડું આવે કે ભુકંપ આવે કે આતંકવાદીઓ સામે લડવાનું હોય ત્યારે આ ટીમ હંમેશા અગ્રેસર રહે છે.*

Share to

*લોકેશન. નલિયા**નલિયા હોથીવાંઢ મરીન કમાન્ડો ફોર્સ ની ટીમ દર વર્ષે પોતાના જીવ ના જોખમે પુર આવે કે વાવાઝોડું આવે કે ભુકંપ આવે કે આતંકવાદીઓ સામે લડવાનું હોય ત્યારે આ ટીમ હંમેશા અગ્રેસર રહે છે.*


*આ વખતે પણ આ ટીમ હંમેશા ની જેમ બચાવ કામગીરી માટે સાધન સામગ્રી સાથે એલર્ટ છે.*

*સ્ટોરી રમેશભાઈ ભાનુશાલી નલિયા અબડાસા કચ્છ*


Share to

You may have missed